CV Drs. Trees Schopman (1958)


Lid VFP / LVSC / VvEN

Opleiding:

  • Interdisciplinaire basismodule antroposofie (Academie AG) (2012-2013)
  • MA Religiewetenschappen (levensovertuiging en beleid) (2008-2011)
  • MA Filosofie (sociaal-politieke en ethische wijsbegeerte) (2007-2011)
  • Pedagogisch-didactische aantekening (2005)
  • NMI-mediation (2004)
  • LVSC-Supervisiekunde I en II (1997-1999)
  • VO Management, Personeel & Organisatie (1996-1998)
  • HBO-maatschappelijk werk (1977-1981)

Werkervaring:
Na mijn opleiding Maatschappelijk Werk heb ik werkervaring opgedaan in het algemeen maatschappelijk werk en in de crisisopvang voor jongeren. Vervolgens was ik consulent tweede generatieproblematiek allochtonen, loopbaanbegeleidster herintreedsters en bedrijfsmaatschappelijk werker op detacheringbasis voor diverse bedrijven, waaronder een Arbo-dienst. Sinds 1997 werk ik als zelfstandige vanuit mijn praktijk De Spiegel. Dit combineerde ik tot voor kort met een baan als HBO-docent/onderzoeker en supervisor bij een opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening.

Wil je graag nader met mij kennismaken,
vul dan hier het contactformulier in.