Spiegel-dienstverlening

Existentiële coaching en psychosociale hulpverlening als begeleiding bij levens- en loopbaanvragen. Het houvast, klankbord en de steun in de rug voor degenen die vast (dreigen te) lopen in leven, werk en relaties.

Filosofische counseling voor een extra dimensie naast coaching en psychosociale hulpverlening. We staan stil bij zingeving in leven en werk. Zelfkennis, persoonlijke wijsheid, de eigen biografie en gezondheid in de meest brede zin van het woord staan hier centraal.

Mediation: bemiddeling in conflicten. De mediator treedt op als neutrale deskundige hulp bij communicatie tussen partijen en begeleidt de onderhandeling tussen partijen, vanuit respect en empathie met oog voor haalbare doelen.

Supervisie en intervisie: een avontuurlijke ontdekkingstocht naar de eigen stijl van werken en verfijning van persoonlijke vaardigheden in mensgerichte beroepen zoals arts, welzijnswerker, pastoraal werker, onderwijzer, manager of adviseur.

Workshop / Training: een verfrissende en stimulerende workshop of scholing, ter verbetering van het persoonlijk en beroepsmatig functioneren of ten behoeve van een beter onderling begrip en betere samenwerking.

Onderzoek, advies en moreel beraad / socratisch gesprek: een heldere kijk op ethische vragen betreffende de eigen organisatie en samenleving, in het kader van het hervinden van de noodzakelijke bezieling als voorwaarde voor effectieve sturing.

Toetsstenen…
Dienstverlening van De Spiegel wordt getoetst aan de richtlijnen van
de Vereniging Filosofische Praktijk (VFP)
de Vereniging voor Ethici Nederland (VvEN)

Werknemers kunnen de kosten eventueel vergoed krijgen door hun werkgever als studie- of re-integratiekosten.  Particulieren kunnen de kosten fiscaal aftrekken van hun inkomstenbelasting als zorg- of studiekosten (let op, hier geldt wel een drempel). Een andere eventuele mogelijkheid is het inzetten van het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor begeleiding.