Filosofische proeverij Deventer van start.

Sinds september is er een maandelijks terugkerende filosofische proeverij in Deventer. Het is een week waarin je op diverse manieren kunt proeven aan filosofie rond maatschappelijk actuele thema’s. Op de laatste donderdagavond van de maand start de week van de filosofische proeverij altijd met een Tegenlicht Meetup. Vervolgens ontlenen we hieraan een filosofisch thema dat we uitwerken in diverse vormen: een socratisch gesprek bij een zondags ontbijt of een zondagsavonds diner pensant, een ochtend- of avondlezing naar keuze op de dinsdag, en uiteindelijk ronden we de week van de filosofische proeverij weer af met filosofiecafé op de eerste donderdagavond van de maand. Donderdag 1 februari zal emeritus hoogleraar filosofie Bart Nooteboom aanschuiven bij Tegenlicht in de ochtend voor de Deventer Huisgenoten en in de avond bij filosofiecafé Deventer over ‘vertrouwen’. De actuele agenda van alle evenementen is te vinden op de site van de Spiegel – filosofische praktijk Deventer: www.filosofischepraktijkdeventer.nl Filosofie is hot, zeker in Nederland. Steeds meer mensen ontdekken hoe leuk, maar ook hoe belangrijk filosofie in het dagelijks leven is. Sta eens stil bij je eigen vooronderstellingen, probeer je denken op te rekken om tot nieuwe inzichten te komen. Stap eens uit je eigen kring en ga in gesprek met andere mensen die er nieuwe invalshoeken op nahouden. ‘Durf te denken’, zoals filosoof Kant eind 18e eeuw schreef. In Nederland kennen we fenomenen als ‘denker des vaderland’, filosofiecafé’s in diverse steden, de wekelijkse filosofierubriek in Trouw, het filosofisch kwintet van Human op de televisie en de jaarlijkse maand van de filosofie. Ook in Deventer is er het nodige te doen in filosofie. Zo was er in april een maand lang ‘filosoferen in Deventer’, is er al drie jaar een filosofiecafé Deventer en twee jaar een tegenlicht meetup Deventer. Sinds september zijn deze laatste twee bijeengevoegd en aangevuld met andere activiteiten tot een maandelijks terugkerende week van filosofische proeverij. De  filosofieweek begint op de laatste donderdag van de maand en eindigt een week later op de eerste donderdag van de maand. Naast tegenlicht meetup en filosofiecafé Deventer op de donderdagen kun je deelnemen aan een socratisch gesprek of een diner pensant op zondag, en een verdiepende lezing op dinsdag. Op deze diverse manieren worden maatschappelijke thema’s als democratische waarden, basisinkomen, robotisering, digitale communicatie, duurzame economie en landbouw onder de aandacht gebracht en met elkaar besproken. Vooral de ruimte voor het onderlinge gesprek is typerend voor de activiteiten binnen filosofische proeverij Deventer. De gesprekken worden geleid om iedereen voldoende ruimte te bieden voor het geven van zijn of haar mening. Een enthousiast en betrokken gesprek wordt gestimuleerd en ontaarding in oververhitte discussies wordt zo voorkomen. Alles is licht en luchtig, maar wel met inhoud. Daardoor zijn de activiteiten laagdrempelig en kan iedereen, van jong tot oud en van laag tot hoog opgeleid meedoen. Ook voor het geld hoef je het niet te laten, want de activiteiten zijn gratis tot een kleine vergoeding. In de filosofische proeverij september – oktober zijn we gestart met de Tegenlicht aflevering ‘het tijdperk van de mens’ en was het thema ‘de menselijke maat’ het onderwerp van de filosofische activiteiten. In oktober – november was er een geanimeerde start van de week met Tegenlichtthema ‘boer zoekt voedselflat’, waarna we door filosofeerden op het begrip ‘duurzaam’. De komende week van november – december draaien we de Tegenlicht documentaire ‘de nieuwe zijderoute’ en is het thema voor de filosofie ‘morele superioriteit’. Wat er in de filosofische proeverij van december – januari gaat gebeuren is nog niet bekend. Maar de week van januari – februari 2018 staat de Tegenlicht uitzending ‘een kwestie van vertrouwen’ centraal en zal emeritus hoogleraar filosofie Bart Nooteboom aansluiten bij ons filosofiecafé over ‘vertrouwen’. Meer informatie over de evenementen van filosofische proeverij Deventer, evenals de mogelijkheid om je aan te melden vind je op de site van de Spiegel, www.filosofischepraktijkdeventer.nl

Ga verder met lezen …