Start Moderne Levenskunst (6 ochtenden)

Levenskunst…de kunst te leven…de kunst een goed leven te leiden…gaat over de vraag hoe je omgaat met jezelf en anderen, en de lotgevallen die je in het leven overkomen. Je kunt je natuurlijk door geloof, politiek of anderen laten vertellen hoe je je leven dient te leven. Maar biedt dit je voldoende houvast voor zingeving in je eigen leven? Wat is voor jou een ‘gelukt’ leven? Hoe essentieel is ‘gelukkig’ zijn, en kun je ook gelukkig zijn als niet alles loopt zoals je verwacht of wenst? Een cursus levenskunst geeft je geen pasklare antwoorden. Maar deze cursus biedt je wel de mogelijkheid om samen met anderen na te denken over de kunst een goed leven te leiden. In de cursus moderne levenskunst kijken we vooral naar de fenomenologie en het existentialistische gedachtegoed in de filosofie (Kierkegaard & Nietzsche; Husserl & Heidegger; Sartre, Beauvoir & Camus; Foucault; Nussbaum & Schmid) Opbouw van de cursus: de cursus bestaat uit een zestal bijeenkomsten die wekelijks plaats vinden. De bijeenkomsten zijn elk drie uur. We starten met een korte terugblik op de klassieke levenskunst. Daarna gaan we per les het gedachtegoed van een filosoof of een filosofische denklijn verkennen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de betreffende tijd waarin de filosoof of filosofen leefden. We bespreken per les een filosofische tekst en bekijken hoe we het gedachtegoed in praktische oefeningen of aanwijzingen kunnen vertalen voor onszelf. Om een interactieve cursus te kunnen garanderen is het aantal deelnemers beperkt (minimaal 6, maximaal 12 deelnemers). Voorkennis of niveau: De cursus klassieke levenskunst is te volgen zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau. Voor de cursus moderne levenskunst is het aan te raden eerst de cursus klassieke levenskunst gevolgd te hebben. Docente: Je docente is drs Trees Schopman, o.a filosoof, religiewetenschapper en (bedrijfs)maatschappelijk werker. Wil je meer weten? Kijk hier. Kosten: Deelname kost €193,60. Je kunt je gratis registreren voor deelname via Eventbrite. Je ontvangt bericht en het betalingsverzoek zodra we definitief van start gaan (minimaal 6 deelnemers). Mensen met een minimaal inkomen kunnen via de kortingsregeling van Rechtop gebruik maken van een speciaal aanbod.

Ga verder met lezen …

Geweldloze / verbindende communicatie in relaties (3 dinsdagavonden)

Communicatie is de brug waarover we elkaar bereiken in het samenleven en samenwerken.  Hoe vaak blijken er op die brug allerlei obstakels te zijn waardoor de communicatie moeizaam is of helemaal mis loopt? Omgaan met conflicten en het herkennen en verwoorden van je eigen behoeften blijkt moeilijk te zijn. In deze cursus verkennen we waar onze conflicten zich voordoen en hoe we hier op een andere manier mee om zouden kunnen gaan. In de cursus geweldloze/verbindende communicatie staan we o.a. stil bij  de theorie van M. Rosenberg en onderzoeken we voorbeelden aan de hand van onze eigen praktijk. Opbouw van de cursus: De cursus bestaat uit een drietal wekelijkse bijeenkomsten van elk drie uur. We starten met een korte inleiding over communicatie en wat hierin zoal mis kan gaan. Daarna verdiepen we ons in de nodige theorie en ondersteunende filmpjes. Aan de hand van dit alles kijken we naar onze eigen communicatie en hoe we die kunnen verbeteren. Het aantal deelnemers is beperkt om een interactieve cursus te kunnen garanderen (minimaal 6, maximaal 12). Voorkennis of niveau: De cursus geweldloze / verbindende communicatie is te volgen zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau. Docente: Je docente is drs Trees Schopman, o.a filosoof, (bedrijfs)maatschappelijk werker en mediator. Wil je meer weten? Kijk hier. Kosten: Deelname kost €96,80 Je kunt je gratis aanmelden via Eventbrite. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6) gaat de cursus definitief van start en krijg je een betalingsverzoek. Mensen met een minimaal inkomen kunnen via de kortingsregeling van Rechtop gebruik maken van een speciaal aanbod.

Ga verder met lezen …