Filosofisch consult – coaching.

Ik behoor slechts de spiegel te zijn waarin de lezer zijn eigen denken met al zijn mismaaktheden ziet en met deze hulp weer in orde kan brengen. [Ludwig Wittgenstein]

 

Filosofische consult of coaching is een kortdurend traject van gemiddeld  3 tot 10 gesprekken. Je wordt ondersteund in je denkproces en je gedrag om een specifiek probleem op te lossen of een concrete taak te volbrengen. Het wordt toegepast bij problemen in het maatschappelijk functioneren, relaties of werk. Je kunt denken aan eenzaamheid, problemen met instanties, stress en burn-out, opvoedings- of relatieproblematiek, loopbaanvragen rond werkeloosheid, arbeidsreïntegratie of conflicten op je werk.

Voor alle vormen van begeleiding geldt dat het aantal gesprekken afhankelijk is van de situatie waarin of waarvoor begeleiding wordt gevraagd.

Heb je vragen of wil je graag een kennismakingsgesprek?
Neem dan nu contact op, en ik bel of mail je zo snel mogelijk terug.