Ethiek en metafysica (drieluik)

Wat is het goede en het juiste om te doen? Op welke normen en waarden, of welke waarheid baseren we onze meningsvorming en oordelen? Er zijn talloze dilemma’s in een mensenleven en in de wereld. Hoe voed ik mijn kinderen op? Neem ik eigenlijk wel kinderen in deze wereld? En hoe combineer ik dan kinderen en werk? Kom ik eigenlijk nog voldoende toe aan mijzelf en mijn partner? Moet ik een andere levensweg kiezen? Of ander werk? En hoe ga ik verantwoord om met mensen in mijn omgeving en het milieu? In hoeverre ben ik zelf verantwoordelijk voor alles en in hoeverre word ik gedwongen of geleid door de omstandigheden, de politiek, de cultuur, mijn geloof? Waarin zoek ik mijn zingeving en hoe verantwoord ik mij tegenover mijzelf, mijn naasten, een hogere macht? En dan hebben we het nog niet eens over alle wereldwijde dilemma’s. Het gaat over ethiek (1), religie (2) en humanisme (3) als de menselijke maat.

Het drieluik ethiek en metafysica bestaat uit drie afzonderlijk te volgen cursussen. De cursussen bestaan elk uit een zestal bijeenkomsten van elk drie uur.

  1. Ethische denklijnen: Weet jij altijd het juiste te kiezen? Is het altijd zo eenduidig wat het juiste is om te doen? En waarom denkt een ander er zo anders over dan jij of ik? Waarom begrijpen we elkaar niet en kunnen niet tot overeenstemming komen wat te doen? Ethische denklijnen gaat over de verschillende invalshoeken waarop je ethische kwesties kunt bekijken. Het gaat over nutscalculatie (utilisme), over principiële afspraken (contractualisme), over deugd en plicht, maar ook over recht van de sterkste en de slimste. Het gaat over hoe je als individu kiest en handelt, maar ook als gemeenschap en beleidsmaker. De cursus ethische denklijnen is onderdeel van het drieluik ethiek en metafysica.

    Opbouw van de cursus: De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk 3 uur. De lessen vinden eens per twee weken plaats om voldoende ruimte te bieden voor zelfstudie of het combineren met een andere cursus zoals bijvoorbeeld ‘de kunst van ouder worden’.
    De eerste bijeenkomst is voor kennismaking, inleiding in de ethiek en politiek als ethische cultuurdrager. We verkennen een eerste ethisch dilemma. De tweede bijeenkomst maken we kennis met een ethische matrix. We verdiepen ons in utilisme (Bentham en Mill) en contractualisme (Rawls) als twee ethische denklijnen van de matrix. Ook deze bijeenkomst, evenals alle overige, verdiepen we ons in een nieuw ethisch dilemma. De derde bijeenkomst kijken we naar de andere twee denklijnen van de matrix: de deugdethiek van Aristoteles en de plichtsethiek van Kant. En natuurlijk een nieuw dilemma. De vierde bijeenkomst staat in het teken van de religieuze ethiek, maar kijken we ook naar Levinas. De vijfde bijeenkomst kijken we naar ethiek zoals je die bij dieren in de natuur kunt vinden. Daar tegenover zetten we de ethiek van de economie. Twee vreemde invalshoeken voor ethiek? Laten we dat onderzoeken! We sluiten af met Arendt als voorbereiding op de zesde bijeenkomst. De zesde bijeenkomst bekijken we een film waarin we voortdurend een verandering van ethische invalshoek zien, en ronden we deze cursus af.
  1. Kijken naar religie: Deze cursus is nog in voorbereiding
  2. Ontdekking van het humanisme:  Deze cursus is nog in voorbereiding.

Voorkennis of niveau: De cursussen zijn zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau te volgen.

Kosten: Elk van bovenstaande cursussen bestaat uit 6 dagdelen van elk 3 uur; en kost €275,00, exclusief eventuele ticketservicekosten.


 Meld je hier rechtstreeks aan voor geplande cursussen en evenementen!

Mensen met een minimaal inkomen kunnen via de kortingsregeling van Rechtop gebruik maken van een speciaal aanbod.