Tarieven van Spiegel-dienstverlening

Lid VFP / VvEN / landelijk steunpunt levenskunst.

Filosofiecursussen met open inschrijving:
€ 96,80 voor een training van 3 dagdelen.(inclusief 21% BTW )
€ 193,60 voor een training van 6 dagdelen.(inclusief 21% BTW )
Voor mensen met een minimaal inkomen is er een speciale kortingsregeling via Rechtop.

Begeleiding bij levens- en loopbaanvragen:
Voor particulieren geldt het basistarief: € 80,- per uur (vrij van BTW).

  • Duur van het eerste gesprek voor individuele begeleiding is minimaal 1 uur. Resterende gesprekken zijn naar eigen keuze 3/4 tot 1,5 uur. Er is geen administratieve verantwoording schuldig in de vorm van offerte, tussenverslag en eindrapportage.
  • Duur van het eerste gesprek voor relatiebegeleiding is minimaal 2 uur. Resterende gesprekken zijn naar eigen keuze 1 tot 2 uur. Er is geen administratieve verantwoording schuldig in de vorm van offerte, tussenverslag en eindrapportage.

Mediation:
€ 151,25,- per uur (inclusief 21% BTW ).

  • Het eerste half uur is gratis en vrijblijvend in het kader van kennismaking. Duur van gesprek is naar eigen keuze, en voor zover effectief. Het gemiddelde is 2 uur per gesprek. Voor administratieve verslaglegging in de vorm van tussentijds verslag en eindrapportage of convenant, geldt dezelfde uurprijs als voor het mediationgesprek.

Individuele supervisie/coaching (bedrijfstrajecten):
Tarief 1: 1e tot en met 5e coaching-/supervisiegesprek: € 121,- per uur (inclusief 21% BTW ).
Tarief 2: 5e tot en met 10e coaching-/supervisiegesprek: € 108,10 per uur (inclusief 21% BTW ).
Tarief 3 (basistarief): 11e en meer coaching-/supervisiegesprekken: € 96,80 per uur (inclusief 21% BTW ).

Voor maatschappelijk werk en jeugdzorg geldt een apart tarief, aansluitend bij de mogelijkheden van de instelling en de eisen voor herregistratie bij de BAMW. Neem contact op voor meer informatie.

  • Duur van een supervisie- of coachingsgesprek is 2 uur, waarvan in principe 1,5 uur gesprek + 0,5 uur overhead (calamiteiten, administratie, overleg). Er worden geen meerkosten voor tussen- en eindrapportage berekend. Eventuele vergoeding is mogelijk via de werkgever, afhankelijk van de faciliteiten van het bedrijf. Supervisie en coaching zijn eveneens aftrekbaar als beroeps- of scholingskosten van de belasting.

Groepssupervisie / intervisie (werkgerelateerd, inclusief 21% BTW):
2 supervisanten: per supervisie-/intervisiegesprek van 2 uur: € 121,00 per supervisant
4 supervisanten / intervisanten: supervisie-/intervisiegesprek van 3 uur: € 90,75 per supervisant
5 intervisanten: intervisiegesprek van 3,5 uur: € 84,70 per intervisant
6 intervisanten: intervisiegesprek van 4 uur: € 80,70 per intervisant

Voor de andere dienstverlening geldt dat na een kennismakingsgesprek per opdracht een offerte wordt gemaakt met opdrachtomschrijving, prijsopgave en leveringsvoorwaarden.

Werknemers kunnen de kosten eventueel vergoed krijgen door hun werkgever als studie- of re-integratiekosten.  Particulieren kunnen de kosten fiscaal aftrekken van hun inkomstenbelasting als zorg- of studiekosten (let op, hier geldt wel een drempel). Een andere eventuele mogelijkheid is het inzetten van het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor begeleiding.