filosofie cursussen

De Spiegel – Filosofische Praktijk Deventer verzorgt enkele basiscursussen in filosoferen. Het doel is handvatten te bieden waarmee mensen zelfstandig of samen met anderen hun filosofisch denken over leven en samenleven in deze wereld verder vorm kunnen geven. Deze cursussen geven eveneens een basis voor beter begrip van andere filosofieën en filosofen.

Het cursusseizoen najaar loopt van half september tot de laatste week voor kerst, met ruimte voor de herfstvakantie. In het voorjaar loopt het cursusseizoen van half januari tot half april. Soms vindt er in april nog een extra cursus plaats in het kader van de nationale maand van de filosofie.
Een cursus bestaand uit 6 dagdelen wordt qua lesfrequentie eens per twee weken aangeboden om voldoende ruimte te bieden voor zelfstudie van het aangeboden materiaal. Ook kun je, indien gewenst, op deze manier twee cursussen met elkaar combineren. De lessen van de cursussen bestaand uit 3 dagdelen worden wekelijks aangeboden.

Actueel

 • Drieluik levenskunst (3 x 6 dagdelen):
  1. klassieke levenskunst (€275,00 ex ticketservicekosten)
  2. moderne levenskunst (€275,00 ex ticketservicekosten)
  3. de kunst van ouder worden (€275,00 ex ticketkosten)
 • Drieluik verbindingskunst (3 x 3 dagdelen): 
  1. burn-out & bezieling (€140,00 ex ticketservicekosten)
  2. geweldloze/verbindende communicatie in relaties (€140,00 ex ticketservicekosten)
  3. kunst van liefhebben (€140,00 ex ticketservicekosten)
 • Drieluik ethiek & metafysica (3 x 6 dagdelen):
  1. Kijken naar ethiek (€275,00 ex ticketservicekosten)
  2. kijken naar religie (in voorbereiding)
  3. ontdekking van humanistiek (in voorbereiding)

NB: binnen een twee- of drieluik kan elke cursus als afzonderlijke eenheid gevolgd worden. Meld je je met twee personen aan dan is er voor de hoofdaanmelder 10% korting op de cursusprijs. Meld je je met drie personen aan dan is er voor de hoofdaanmelder 20% korting op de cursusprijs. Je kunt je met maximaal 4 personen aanmelden waardoor de korting voor de hoofdaanmelder kan oplopen tot 30% van de cursusprijs. Iedere deelnemer kan op deze manier korting verwerven op de cursusprijs.

In voorbereiding

 • Tweeluik denken en argumenteren:
  1. leren filosoferen
  2. leren argumenteren

Overige informatie

Je docent is Trees Schopman (o.a. filosoof, religiewetenschapper en maatschappelijk werker).

Cursusdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Cursustijden zijn ‘sochtends van 9.00 – 12.00 uur, ‘smiddags van 13.30 tot 16.30 uur, ’s avonds van 19.15 tot 22.15 uur. De cursussen van De Spiegel bestaan uit 5 tot 10 deelnemers. Deze groepsgrootte garandeert voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaring en gedachten. Mocht je al wel belangstelling hebben, maar je nog niet concreet in willen of kunnen schrijven voor een cursus, dan kun je hier al wel vrijblijvend je belangstelling aangeven.

Inschrijven: Voor ingeplande cursussen en activiteiten kun je je rechtstreeks registreren via Eventbrite.nl. Omdat meerdere mensen problemen ervaren bij het kopen van een cursusticket via Eventbrite kun je je daar gratis registreren en ontvang je een betalingsverzoek via een andere weg. Wil je via de Rechtop-korting deelnemen, of al vast je belangstelling aangeven voor een specifieke cursus, laat dit dan weten via het contactformulier.

Financiering: Mensen met een minimaal inkomen kunnen via de kortingsregeling van Rechtop gebruik maken van een speciaal aanbod. Werknemers kunnen de kosten eventueel vergoed krijgen door hun werkgever als studie- of re-integratiekosten. Particulieren kunnen de kosten fiscaal aftrekken van hun inkomstenbelasting als zorg- of studiekosten (let op, hier geldt wel een drempel. Spiegelcursussen zijn persoon-vormend, maar geen beroepsopleiding en daarom geen onderdeel van STAPbudget. Mochten financiën toch nog een probleem zijn, neem dan contact op met de Spiegel.

Zie voor aanmelden, de actuele agenda.
Recensies vind je hier.