Verbindingskunst (drieluik)

Hoe verbind jij je je met jezelf, je vrienden en familie, je omgeving? In deze tijd lijkt niets meer vanzelfsprekend te zijn, neemt het aantal conflicten toe, en kun je de weg kwijtraken in de verbinding met jezelf en anderen. Het gaat over burn-out en bezieling (1), over geweldloze en verbindende communicatie in relaties (2), en over de kunst van liefhebben (3). Kortom.. het gaat over verbindingskunst.

Verbindingskunst is een drieluik van drie afzonderlijk te volgen cursussen. De cursussen bestaan elk uit een drietal bijeenkomsten van elk drie uur.

  1. Burn-out & bezieling: Burn-out lijkt één van de sterk opkomende ziektes van deze tijd te zijn. Nederland scoort bovengemiddeld hoog en zit in de top 10 van de Europese landen waar het ervaren van (werk)stress betreft. Volgens GGZ-nieuws ervaart 1 op de 7 werknemers burn-outklachten in de vorm van chronische vermoeidheid, prikkelbaarheid en emotionele labiliteit, en lijken vrouwen er kwetsbaarder voor te zijn dan mannen. Maar wat is burn-out eigenlijk? Wat maakt je kwetsbaar voor burn-out? Kun je het voorkomen, en zo ja, hoe dan? En wat kun je doen om weer te herstellen?
    Opbouw van de cursus: De eerste bijeenkomst onderzoeken we wat een burn-out inhoudt en bekijken we verschillende ‘portretten’ (kind, student, mannen en vrouwen uit de dienstverlening en het bedrijfsleven). We maken al een eerste aanzet om stress te kunnen ontladen en krijgen een eerste handvat om meer grip te ontwikkelen op onszelf. De tweede bijeenkomst verdiepen we ons in karaktertypes en organisatieculturen en bekijken we wat ons kwetsbaar maakt voor burn-out. Er volgen opnieuw handvatten om dit onderzoek voor onszelf verder uit te diepen. In de derde bijeenkomst bekijken we hoe we ons weer op kunnen laden en waar we bezieling uit kunnen halen. Aan het eind van de cursus beschikt de deelnemer over inzicht, praktische handvatten en inspiratiebronnen om zelf, alleen of met begeleiding, de weg naar herstel en balans weer te vinden. De cursus dient ook om als naaste of als collega en leidinggevende burn-out beter te kunnen begrijpen en te helpen voorkomen.
  2. Geweldloze / verbindende communicatie in relaties: Communicatie is de brug waarover we elkaar bereiken in het samenleven en samenwerken.  Hoe vaak blijken er op die brug allerlei obstakels te zijn waardoor de communicatie moeizaam is of helemaal mis loopt? Omgaan met conflicten en het herkennen en verwoorden van je eigen behoeften blijkt moeilijk te zijn. In deze cursus verkennen we de filosofie van het geweldloos communiceren. We staan o.a. stil bij de theorie van M. Rosenberg. Bij de vertaling naar de praktijk bekijken we waar onze conflicten zich voordoen en hoe we hier op een andere manier mee om kunnen gaan.
    Opbouw van de cursus: We starten met een korte inleiding over communicatie en wat hierin zoal mis kan gaan. Daarna verdiepen we ons in les 2 in de nodige theorie en ondersteunende filmpjes. Aan de hand van dit alles kijken we in les 3 naar onze eigen communicatie en hoe we die kunnen verbeteren.
  3. Kunst van liefhebben: Liefhebben gaat vanzelf, …of niet? Als kind horen we sprookjes over de prins op het witte paard en de schone prinses die hij wakker kust uit haar eindeloze slaap. En als we later groot zijn trouwen we met papa of mama, want van niemand kunnen we meer houden dan van hen. . . Volgens Eric Fromm is liefhebben een kunst, een kunde die we moeten leren. Jan Drost en Alain de Botton zijn dit met hem eens. Volgens Dirk de Wachter (Belgisch psychiater) is het echter allemaal een toevalstreffer, een kwestie van ‘chance’. Wat is liefhebben voor ons? Welke problemen en successen ervaren wij in liefdesland? Wat kunnen we van de wijzen en van elkaar leren in dit opzicht?
    Opbouw van de cursus: De eerste bijeenkomst staan we stil bij de problematische kant van liefhebben. We hebben het over liefde in relaties maar ook over zelfliefde. De tweede bijeenkomst staan we stil bij de ontwikkeling van huwelijk en relaties in de geschiedenis, en kijken we wat Plato ons kan vertellen over de diverse vormen van liefde en liefhebben. In de derde bijeenkomst vertellen actuele wijzen als Jan Drost, Alain de Botton en Jan Geurtz ons waar het nu werkelijk om draait en hoe we liefhebben wel of niet kunnen leren. En bovenal putten we uit elkaars wijsheid, want wie het weet, mag het zeggen.

Voorkennis of niveau: De cursussen zijn zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau te volgen. Je haalt wel meer uit dit drieluik als je de cursussen in bovenstaande volgorde volgt.

Kosten: Elk van bovenstaande cursussen bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur; en kost €140, 00 exclusief eventuele ticketservicekosten.

Meld je hier rechtstreeks aan voor geplande cursussen en evenementen!

Mensen met een minimaal inkomen kunnen via de kortingsregeling van Rechtop gebruik maken van een speciaal aanbod.