Privacyverklaring

D e Spiegel – filosofische praktijk Deventer
De Spiegel – filosofische praktijk Deventer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.filosofischepraktijkdeventer.nl
Randerstraat 24
7431 PS Diepenveen
+31 642887908

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Spiegel – filosofische praktijk Deventer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres
– Voor- en achternaam (eventueel: bij inschrijving kun je deze zelf aanvullen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel waarvoor, en de grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
De Spiegel – filosofische praktijk Deventer verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrieven en persberichten

Geautomatiseerde besluitvorming
De Spiegel – filosofische praktijk Deventer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Spiegel – filosofische praktijk Deventer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, verwijderen wij je gegevens uit onze verzendlijst.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Spiegel – filosofische praktijk Deventer verstrekt geen gegevens aan derden, behalve als wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Spiegel – filosofische praktijk Deventer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarvoor kun je een verzoek bij ons indienen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, sturen wij jou een verzoek tot bevestiging van je vraag. De Spiegel – filosofische praktijk Deventer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Spiegel – filosofische praktijk Deventer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Spiegel – filosofische praktijk Deventer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.