Praktische filosofie en levenskunst

De Spiegel is een praktijk voor praktische filosofie. Zij organiseert publieksfilosofie filosofiecursussen en socratisch onderzoek op aanvraag. Bekijk de agenda of meld je hier rechtstreeks aan voor geplande evenementen.

Praktische filosofie gaat over vragen als … wat is waar? Wat is goed? Wat is juist en rechtvaardig? Hoe om te gaan met tegenslag, conflicten, lijden en verdriet? Wat is collegialiteit, integriteit, vriendschap of liefde en wat is geluk? Hoe vind je bezieling en hoe ontwikkel je visie? Hoe ga je om met verantwoordelijkheden voor jezelf, je kinderen, je naasten, een bedrijf en samenleving? En niet te vergeten… de natuur? Wat is duurzaam ondernemen of duurzaam leven?  Dit soort vragen noemen we existentiële en ethische vragen. Het gaat over hoe jij je leven vorm geeft en verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en anderen. Het gaat over levens- en loopbaanvragen, maar ook over ethische dilemma’s binnen bestuur, organisatie en samenleving. Het gaat om de kunst een goed leven te leiden en je verantwoordelijkheid voor samen-leven waar te maken.

Filosofie geeft je geen kant en klare antwoorden maar helpt je je eigen denken te versterken en zo, in samenspraak met anderen, je eigen antwoorden te vinden. Filosofie zet vraagtekens bij het vanzelfsprekende. Het schudt ons denken op. Filosofie is niet voorbehouden aan filosofen, iedereen die wil denken kan filosoferen. Belangrijk is dat je je laat raken, dat je open staat voor het nieuwe en het verrassende. Dit vraagt moed, vaardigheid en inzicht, en ook de nodige humor en relativeringsvermogen. Dit is ‘levenskunst’. Aan ons, aan jou en mij, om in de eigen spiegel te kijken, in het eigen binnenste te graven en de persoonlijke bron van wijsheid te ontdekken waar Marcus Aurelius naar verwijst.

Bij de Spiegel – Filosofische Praktijk Deventer kun je terecht voor

Je kunt je hier rechtstreeks aanmelden voor geplande evenementen.

Waarom filosofie en samen filosoferen van maatschappelijk belang is…