Klassieke & Moderne Levenskunst (tweeluik)

Levenskunst…de kunst te leven…de kunst een goed leven te leiden, gaat over de vraag hoe je omgaat met jezelf en anderen, en de lotgevallen die je in het leven overkomen. Je kunt je natuurlijk door geloof, politiek of anderen laten vertellen hoe je je leven dient te leven. Maar biedt dit je voldoende houvast voor zingeving in je eigen leven? Wat is voor jou een ‘gelukt’ leven? Hoe essentieel is ‘gelukkig’ zijn, en kun je ook gelukkig zijn als niet alles loopt zoals je verwacht of wenst? Een cursus levenskunst geeft je geen pasklare antwoorden. Maar deze cursus biedt je wel de mogelijkheid  om samen met anderen na te denken over de kunst een goed leven te leiden.

  • In de cursus klassieke levenskunst doen we dit aan de hand van een 6-tal filosofielijnen (Socrates, Aristoteles, Epicurus, Stoa, Cynici-Sceptici en Augustinus).
  • In de cursus moderne levenskunst kijken we vooral naar de fenomenologie en het existentialistische gedachtegoed in de filosofie (Kierkegaard & Nietzsche; Husserl & Heidegger; Sartre, Beauvoir & Camus; Foucault; Nussbaum & Schmid)

Opbouw van de cursus: Beide cursussen bestaan uit een zestal bijeenkomsten van elk drie uur. We starten met een algemene inleiding. Daarna gaan we per les het gedachtegoed van een filosoof of een filosofische denklijn verkennen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de betreffende tijd waarin de filosoof of filosofen leefden. We bespreken per les een filosofische tekst en bekijken hoe we het gedachtegoed in praktische oefeningen of aanwijzingen kunnen vertalen voor onszelf. De cursussen worden aangeboden op een doordeweekse avond en een doordeweeks dagdeel om iedereen de kans te bieden deel te nemen op een geschikt tijdstip. Bij voldoende belangstelling (minimaal 6, maximaal 12 deelnemers) start er eens per kwartaal een nieuwe cursus.

Voorkennis of niveau: De cursus klassieke levenskunst is te volgen zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau. Voor de cursus moderne levenskunst is het dringend aan te raden eerst de cursus klassieke levenskunst gevolgd te hebben.

Kosten:
Klassieke levenskunst: 6 dagdelen van elk 3 uur;  €250,00, exclusief eventuele ticketservicekosten.
Moderne levenskunst: 6 dagdelen van elk 3 uur; €250,00 exclusief eventuele ticketservicekosten.
Mensen met een minimaal inkomen kunnen via de kortingsregeling van Rechtop gebruik maken van een speciaal aanbod.


 Meld je hier rechtstreeks aan voor geplande cursussen en evenementen!


Boeken waar deze cursus o.a. op is gebaseerd:
Filosofie als een manier van leven, Hadot (1995 / 2003)
Tegen de onverschilligheid, Dohmen (2007)
Levenskunst, Kleinlugtenbelt (2e druk 2011)
Over levenskunst (filosofische teksten) Dohmen (2014)
Lees hier een deel van de inspirerende inleiding van het boek ‘over levenskunst’:  Dohmen_Over levenskunst 9789026327575