Levenskunst (drieluik)

Levenskunst…de kunst te leven…de kunst een goed leven te leiden, gaat over de vraag hoe je omgaat met jezelf en anderen, en de lotgevallen die je in het leven overkomen. Je kunt je natuurlijk door geloof, politiek of anderen laten vertellen hoe je je leven dient te leven. Maar biedt dit je voldoende houvast voor zingeving in je eigen leven? Wat is voor jou een ‘gelukt’ leven? Hoe essentieel is ‘gelukkig’ zijn, en kun je ook gelukkig zijn als niet alles loopt zoals je verwacht of wenst? Een cursus levenskunst geeft je geen pasklare antwoorden. Maar deze cursus biedt je wel de mogelijkheid  om samen met anderen na te denken over de kunst een goed leven te leiden.

  • In de cursus klassieke levenskunst doen we dit aan de hand van een 6-tal filosofielijnen (Socrates, Aristoteles, Epicurus, Stoa, Cynici-Sceptici en Augustinus).
  • In de cursus moderne levenskunst kijken we vooral naar de fenomenologie en het existentialistische gedachtegoed in de filosofie (Kierkegaard & Nietzsche; Husserl & Heidegger; Sartre, Beauvoir & Camus; Foucault; Nussbaum & Schmid)
  • In de cursus kunst van ouder worden wisselen we eigen ervaringen en gedachten uit aan de hand van filosofische teksten naar keuze van de deelnemers. We gebruiken daarbij het boek ‘De kunst van het ouder worden (grote filosofen over de ouderdom), Dohmen en Baars (vijfde druk 2012).

Opbouw van de cursussen klassieke en moderne levenskunst: Beide cursussen bestaan uit een zestal bijeenkomsten van elk drie uur. De lessen vinden eens per twee weken plaats om voldoende ruimte te geven voor zelfstudie van teksten en oefeningen.
We starten met een algemene inleiding. Daarna gaan we per les het gedachtegoed van één of meerdere filosofen en filosofische denklijnen verkennen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de betreffende tijd waarin de filosoof of filosofen leefden. Per les wordt er een filosofische tekst aangeboden, evenals praktische oefeningen of aanwijzingen hoe het gedachtegoed vertaald kan worden voor onszelf. De tekst en oefeningen lenen zich vooral voor zelfstudie naast de lessen in deze cursus. Bij voldoende belangstelling kan er in overleg bij afronding van de cursus één of meerdere extra bijeenkomsten worden georganiseerd met aandacht voor de praktische oefeningen.
Bij voldoende belangstelling (minimaal 5, maximaal 10 deelnemers) start er eens per half jaar een nieuwe cursus.

Opbouw cursus ‘kunst van ouder worden’: Ook deze cursus bestaat uit zes dagdelen van elk drie uur. De lessen van deze cursus vinden eveneens eens per twee weken plaats om ruimte te bieden aan zelfstudie of de mogelijkheid deze cursus te combineren met een andere cursus zoals ‘kijken naar ethiek’. We starten met een algemene inleiding. De volgende lessen worden ingevuld aan de hand van teksten naar eigen keuze van de deelnemers. Elke deelnemer kiest minimaal 1, maximaal 2 teksten uit bovengenoemd boek en bereidt haar of zijn inbreng in overleg met de cursusleider voor. in principe komen er per tijdvak (oudheid / middeleeuwen en renaissance / moderne tijd / 20e eeuw / hedendaagse auteurs) twee teksten aan bod voor bespreking. Daar waar klassieke en moderne levenskunst vooral ingaan op filosofische denklijnen, staan in deze cursus filosofische teksten centraal.

Voorkennis of niveau: De cursussen klassieke levenskunst en kunst van ouder worden zijn te volgen zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau. Voor de cursus moderne levenskunst is het wel fijn eerst de cursus klassieke levenskunst te volgen.
Ben je enthousiast en zoek je een flinke filosofische ‘boost’? Dan is het mogelijk om klassieke en moderne levenskunst naast elkaar te volgen. De cursus kunst van ouder worden is, indien gewenst goed te combineren met de cursus kijken naar ethiek. Zie daarvoor de concrete cursusplanning.

Kosten:
Klassieke levenskunst: 6 dagdelen van elk 3 uur;  €275,00, exclusief eventuele ticketservicekosten.
Moderne levenskunst: 6 dagdelen van elk 3 uur; €275,00 exclusief eventuele ticketservicekosten.
Kunst van ouder worden: 6 dagdelen van elk 3 uur; €275,00 exclusief eventuele ticketservicekosten.
Bij het volgen van 2 cursussen naast elkaar krijg je 10% korting op het totaalbedrag. Mensen met een minimaal inkomen kunnen via de kortingsregeling van Rechtop gebruik maken van een speciaal aanbod. Neem voor meer informatie contact op.


 Meld je hier rechtstreeks aan voor geplande cursussen en evenementen!


Boeken waar deze cursus o.a. op is gebaseerd:
Filosofie als een manier van leven, Hadot (1995 / 2003)
Tegen de onverschilligheid, Dohmen (2007)
Levenskunst, Kleinlugtenbelt (2e druk 2011)
Over levenskunst (filosofische teksten) Dohmen (2014)
Lees hier een deel van de inspirerende inleiding van het boek ‘over levenskunst’:  Dohmen_Over levenskunst 9789026327575