Relatieproblemen

Zorg dat je nooit een slachtoffer wordt, ook al probeert iedereen dat nogzo hard van je te maken en al heb je alle redenen om in die rol te geloven. Je leven is er mee gemoeid, en je ziel. [Joseph Brodsky]


[metaslider id=757]

Het gezin, in welke vorm dan ook, geldt als thuisbasis, als hoeksteen van de samenleving en als kleinste schakel van een gezonde samenleving. Des te zwaarder en pijnlijker is het als zich problemen voordoen in de relatie tussen de partners / ouders en mogelijkerwijs ook in de opvoeding van kinderen. Dit leidt tot veel verdriet bij alle betrokken partijen.

Je kunt proberen deze problemen op te lossen door uit elkaar te gaan. Vaak lijkt dit de kortste en snelste weg te zijn. De praktijk wijst echter uit dat daarmee het probleem niet opgelost maar eerder verplaatst wordt.

Via relatiegesprekken help ik je de mogelijkheid te onderzoeken het onderlinge begrip en de onderlinge communicatie te verbeteren. Hierdoor kan er weer vertrouwen in elkaar ontstaan en een manier gevonden worden om samen verder vorm te geven aan jullie relatie of opvoeding. Mocht het scheiden van elkaars wegen, ondanks jullie inspanning tijdens relatietherapie, uiteindelijk toch de gekozen oplossing worden, dan komt het verworven wederzijds begrip en respect de rouwverwerking en het kunnen opbouwen van een eigen leven na de scheiding zeer ten goede.

Heb je vragen of wil je graag een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek? Neem dan nu contact op, en ik bel of mail je zo snel mogelijk terug.