Workshop / Training

Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen. [Toon Hermans]

De workshops en trainingen zijn korte trajecten waarin je samen met anderen stil staat bij een belangrijk thema in je leven en/of werk. Het kan zijn dat je gaandeweg verstrikt bent geraakt in een patroon in dit thema. Een patroon waar je last van kunt hebben en dat je daarom nader wilt onderzoeken. De Spiegel-workshops en -trainingen helpen je bij dit onderzoeken en helpen je dit patroon eventueel te herzien.

Naast trainingen met open inschrijvingen die voor iedere geïnteresseerde toegankelijk zijn (zie cursusagenda) geeft De Spiegel ’training op maat’ voor bedrijven en organisaties die willen investeren in hun Menselijk Kapitaal (Human Resources). De training wordt in nauw overleg met opdrachtgever uitgewerkt qua trainingsdoelen.

Zie voor meer informatie de cursussen en training, of neem contact op voor een persoonlijke kennismaking.

Terug naar overzicht Spiegel-dienstverlening